สล็อตแตกง่ายภาพรวมความยั่งยืนทางการเงินในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานผ่านฟุตบอล

สล็อตแตกง่ายภาพรวมความยั่งยืนทางการเงินในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานผ่านฟุตบอล

บทความนี้มีชื่อว่าสล็อตแตกง่าย Key Determinants on Non-Governmental Organisations’ Financial Sustainability: A Case Study that Examines 2018 FIFA Foundation Social Festival 48 Selected Participants.

ผลลัพธ์หลักคือความยั่งยืนทางการเงิน

ไม่ควรถูกมองว่าเป็นหัวข้อแยกในวาระการจัดการของ SNGDO ในการแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ นี่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสร้างและประเมินผลในแง่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงแนวทางที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในอีกแง่หนึ่งคือการกำหนดนิยามเชิงกลยุทธ์ใหม่โดยรวมเพื่อสร้างมูลค่าร่วมกันวัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการทำแผนที่คุณลักษณะที่กำหนดซึ่งกำหนดและเปิดใช้งานความยั่งยืนทางการเงินในองค์กรนอกภาครัฐด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ (SNGDOs) กรณีศึกษาเชิงสำรวจตรวจสอบผ่านแนวทางแบบผสมสองขั้นตอนจาก 48 องค์กร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฟีฟ่าให้เข้าร่วมในงานเทศกาลสังคม 2018 World Cup Russia 2018 ซึ่งสะท้อนฟุตบอลจากมิติที่ต่างออก

ไป ผลลัพธ์หลักคือการสังเกตว่าความยั่งยืนทางการเงินของประเทศ SNGDOs ของประเทศใต้ทั่วโลกนั้นขึ้นอยู่กับกองทุนหน่วยงานช่วยเหลือระหว่างประเทศในขณะที่ Global North มีการยกระดับหุ้นส่วนองค์กรที่สูงขึ้น ความยั่งยืนทางการเงินไม่ควรถูกมองว่าเป็นหัวข้อแยกในวาระการจัดการของ SNGDOs ในการแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ นี่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสร้างและประเมินผลในแง่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงแนวทางที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในอีกแง่หนึ่งคือการกำหนดนิยามเชิงกลยุทธ์ใหม่โดยรวมเพื่อสร้างมูลค่าร่วมกัน ในมุมมองของการขยายวงกว้างขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การศึกษานี้มีส่วนสนับสนุนด้านกีฬาที่ยังมิได้สำรวจเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ แบบฝึกหัดวิชาการนี้เสนอมุมมองที่สำคัญของผลลัพธ์ที่ตัดกันผ่านทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน อคติบางอย่างอาจมีอยู่ในการพิจารณาบริบท

เฉพาะ และความจำเพาะขององค์กรที่ตรวจสอบในกรณีศึกษา

นี่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสร้างและประเมินผลในแง่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงแนวทางที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในอีกแง่หนึ่งคือการกำหนดนิยามเชิงกลยุทธ์ใหม่โดยรวมเพื่อสร้างมูลค่าร่วมกัน ในมุมมองของการขยายวงกว้างขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การศึกษานี้มีส่วนสนับสนุนด้านกีฬาที่ยังมิได้สำรวจเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ แบบฝึกหัดวิชาการนี้เสนอมุมมองที่สำคัญของผลลัพธ์ที่ตัดกันผ่านทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน อคติบางอย่างอาจมีอยู่ในการพิจารณาบริบทเฉพาะ และความจำเพาะขององค์กรที่ตรวจสอบในกรณีศึกษา นี่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสร้างและประเมินผลในแง่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงแนวทางที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในอีกแง่หนึ่งคือการกำหนดนิยามเชิงกลยุทธ์ใหม่โดยรวมเพื่อสร้างมูลค่าร่วมกัน ในมุมมองของการขยายวงกว้างขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 

การศึกษานี้มีส่วนสนับสนุนด้านกีฬาที่ยังมิได้สำรวจเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ แบบฝึกหัดวิชาการนี้เสนอมุมมองที่สำคัญของผลลัพธ์ที่ตัดกันผ่านทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน อคติบางอย่างอาจมีอยู่ในการพิจารณาบริบทเฉพาะ และความจำเพาะขององค์กรที่ตรวจสอบในกรณีศึกษา การศึกษานี้มีส่วนสนับสนุนด้านกีฬาที่ยังมิได้สำรวจเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ แบบฝึกหัดวิชาการนี้เสนอมุมมองที่สำคัญของผลลัพธ์ที่ตัดกันผ่านทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน อคติบางอย่างอาจมีอยู่ในการพิจารณาบริบทเฉพาะ และความจำเพาะขององค์กรที่ตรวจสอบในกรณีศึกษา การศึกษานี้มีส่วนสนับสนุนด้านกีฬาที่ยังมิได้สำรวจเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ แบบฝึกหัดวิชาการนี้เสนอมุมมองที่สำคัญของผลลัพธ์ที่ตัดกันผ่านทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน อคติบางอย่างอาจมีอยู่ในการพิจารณาบริบทเฉพาะ และความจำเพาะขององค์กรที่ตรวจสอบในกรณีศึกษาสล็อตแตกง่าย