สล็อตแตกง่ายฝึกกีฬาสร้างทักษะให้เยาวชน

สล็อตแตกง่ายฝึกกีฬาสร้างทักษะให้เยาวชน

กีฬาสามารถยกระดับสล็อตแตกง่ายทักษะของเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกหลังโรคระบาดได้อย่างไร?[เราขอ  เรียกร้องให้มีบทความ  เกี่ยวกับความเป็นผู้นำเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกีฬาและการพัฒนาก่อนถึงวันเยาวชนสากลในวันที่ 12 สิงหาคม – เรายินดีรับความช่วยเหลือของคุณ!]วันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปีมีการเฉลิมฉลองเป็นวันทักษะเยาวชนโลกโดยธีมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การจินตนาการถึงทักษะที่เยาวชนจะต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกหลังโรคระบาด กีฬาถูกใช้ไปทั่วโลกเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนให้ประสบความสำเร็จ แนวทางด้านกีฬายังถูกใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเยาวชนกับโอกาสในการจ้างงานในอนาคต คุณค่าและโอกาสที่นำเสนอโดยกีฬาจะต้องถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทักษะให้กับเยาวชนในโลกหลังโควิด

ผลกระทบของโรคระบาดต่อเยาวชน

โควิด-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยองค์การยูนิเซฟประเมินว่าโรงเรียนต่างๆ ได้ปิดโรงเรียนสำหรับเด็กทั้งหมด 168 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดใหญ่ และเด็ก 463 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกล ในช่วงเวลานี้การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ว่างงาน โดยการจ้างงานเยาวชนลดลงมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ สิ่งนี้จะทำให้เยาวชนเข้าถึงงานในอนาคตได้ยากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ในระดับที่ต่ำกว่าแรงงานผู้ใหญ่

เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้และในอนาคต เยาวชนจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องตามบริบท ซึ่งลดลงเนื่องจากการระบาดใหญ่เช่นกัน ทักษะที่เรียนรู้โดยคนหนุ่มสาวจำเป็นต้องได้รับการทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการตัดขวางที่สามารถสร้างขีดความสามารถของพวกเขาเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในอนาคตกีฬาเสริมทักษะ

กีฬาได้รับการระบุว่าเป็นตัวกระตุ้นทักษะด้านอารมณ์และทักษะชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาส่วนบุคคลของคนหนุ่มสาวและจัดให้มีทักษะการจ้างงาน ทักษะที่สำคัญเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เมื่อพิจารณาจากบริบทของการแพร่ระบาด โดยเฉพาะกีฬาสามารถใช้เป็นสื่อการสอนทักษะความยืดหยุ่นทำงานร่วมกันได้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความทุกข์ยากและความล้มเหลวอย่างเพียงพอ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดในการจัดการกับผลที่ตามมาของการระบาดใหญ่พร้อมกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงในอนาคต กีฬายังมีความสามารถในการสร้างขีดความสามารถของบุคคลในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเชิงวิพากษ์ และส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ทักษะสำคัญในโลกหลังเกิดโรคระบาดในการเติบโตและมีความเกี่ยวข้องภายในสถานที่ทำงาน 

เพื่อให้ได้โอกาสในการจ้างงาน

แนวทางที่เน้นด้านกีฬาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงคนหนุ่มสาวเข้ากับโอกาสการเรียนรู้และการฝึกอบรมต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือในการดำรงชีวิตในอนาคตได้ กีฬายังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ กีฬายังได้รับการยอมรับว่าเป็นโอกาสสำหรับเยาวชนในการสร้างเครือข่ายทางสังคมและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และเข้าถึงโอกาสทางอาชีพ การศึกษา และการจ้างงานต่างๆ ที่พวกเขาสามารถติดตามได้

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง บทบาทของกีฬาในการเสริมสร้างทักษะและโอกาสของเยาวชนในการเข้าถึงและการจ้างงานที่มีความหมายจะต้องได้รับการยอมรับและดำเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมและโปรแกรมต่างๆ ในวันทักษะเยาวชนโลกปี 2564 นี้ มีความจำเป็นที่ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคที่สามมองว่ากีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการจินตนาการและฟื้นฟูทักษะที่เยาวชนต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกหลังเกิดโรคระบาดสล็อตแตกง่าย